Categories Web produkcijaPosted on

Konferencija Web Essentials 05

Većina (ili bolje reći 100%) domaćih Web profesinalaca sigurno nije bila juče i prekjuče u Sidneju kako bi učestvovala na Web Essentials 05 konferenciji, ali jezahvaljujući baš upravo Webu moguće participirati "na daljinu" posredstvom MP3 zvučnih zapisa (WE05PodCasts),fotografija (Flickr...
Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

SOUR Web

U vreme društvenog vlasništva nad sredstvima za rad, ovo je bila osnovna jedinica udruženog rada (SOUR - složena organizacija udruženog rada). Sada imamo novi vid samoupravnog udruženog rada i to na Webu, u kome svaki posetilac ravnopravno "udružuje rad" u smislu doprinosa razvoju organizac...
Categories BlogosferaPosted on

Rapidni rast blogosfere

Prema izveštaju Technorati servisa, koji je u funkciji od 2002., broj novih blogova konstantno rapidno raste. Prema navodima iz ovog izveštaja, broj blogova je sa par desetina hiljada u 3. mesecu 2003. godine narastao na preko 4 miliona blogova registrovanih u Oktobru ove godine. Od Juna 2003...