Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

sIFR ili upotreba nestandardnih fontova na Webu

Od samog pojavljivanja grafičkih web čitača stremilo se ka mogućnosti upotrebe bogatije tipografije na web stranicama, naspram koje je stajala velika razuđenost sistema, platformi i podržanih fontova koje upotrebljavaju korisnici u krstarenju Webom. Stoga su web producenti (čini mi se, dob...