Categories SvakodnevnicaPosted on

RTL Hrvatska

Sledećeg petka (30. April) počinje sa emitovanjem RTL na hrvatskom jeziku. Ovo je interesantno stoga što je ovo kanal zabavnog karaktera sa puno filmova, serija i drugog neobaveznog TV programa (naravno, tu su uvek i vesti) kojim će konačno biti probijena "jezička" barijera, a naš kablovski o...