Categories ReklamePosted on

Tiha asimilacija, Borgovi i Raiffeisen banka

Raiffeisen banka ima veoma "zanimljivo" grafičko rešenje aktuelne kampanje. Njihov "paket neograničenih mogućnosti" nekako najviše podseća na Borgovsku kocku čijoj asimilaciji se ne može niko odupreti ;) Najverovatnije slučajna (ili namerna) sličnost sa Borgovom kockom u prostoru ipak i...