Categories BlogosferaPosted on

Vizualizacija blogosfere

Twingly Screensaver na veoma zanimljiv način vizualizuje globalne blog aktivnosti u realnom vremenu, kroz screen saver aplikaciju koju možete da preuzmete odavde. Uslov za korišćenje ovog softvera je preinstaliran .NET Framework u verziji 2.0 koji da možete preuzeti odavde....
Categories PolitikaPosted on

Infografički film o ratu u Iraku

Veoma zanimljiv, plastičan i provokativan infografički film u produkciji Nexusa i Simona Robinsona, koji manipuliše nezvaničnim podacima i informacijama te baca drugačije svetlo (obratite pažnju na termin "War Corporatism") na američko uplitanje u Irački rat. Kada sam p...