Categories GooglePosted on

Kako tumačiti Google Analytics podatke?

  Za sve one koji imaju sajt i otvoren Google Analytics nalog za praćenje web saobraćaja na sajtu, a nisu im jasni izveštaji i brojke koje Google prezentuje evo dva sažeta i konkretna video-uputstva na temu boljeg razumevanja i tumačenja inforamcije koje vam Google pruža. Prvi v...