Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Uticaj dužine reda ekranskog teksta na “čitljivost”

Rezultati studije "Uticaj dužine linije teksta na online čitljivost" koju je sprovela Laboratorija za istraživanje softver usability-ja (skr. SURL, pri državnom univer. države Vičita), govore o značaju, vezi i uticaju dužine tekst-linije na ekranu na čitljivost i razumevanje sadržaja, od...