Categories branding, Marketing, ReklamePosted on

Infomercial

Iza kovanice INFOMERCIAL krije se specifičan reklamni format produžene TV reklame. Kako se iz sasava ovog neologizma može zaključiti, radi se o simbiozi informacije i reklame, odnosno formi reklame sa više informacija. Upravo jedan takav je i sledeći infomercial urađen kao simbioza Subarua i ...