Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

SOUR Web

U vreme društvenog vlasništva nad sredstvima za rad, ovo je bila osnovna jedinica udruženog rada (SOUR - složena organizacija udruženog rada). Sada imamo novi vid samoupravnog udruženog rada i to na Webu, u kome svaki posetilac ravnopravno "udružuje rad" u smislu doprinosa razvoju organizac...