Categories SvakodnevnicaPosted on

Ugovaranje

Sticajem okolnosti, u četvrtak sam morao da zamenim koleginicu koja je trenutno angažovana kao operater u procesu otvaranja vlasničkih računa hartija od vrednosti u Centralnom registru akcija, a za račun jedne brokerske kuće. Iako se bavim projektovanjem aplikativnih rešenja, taj dan sam mora...