Categories Relax, TravelogPosted on

Stari Slankamen

Slankamen (lat. Acumincum, mađ. Szalánkemén) je malo naselje na desnoj obali DUnava, nekada je to bilo jedno naselje, a danas ga čine dva različita ali povezana naselja: Stari Slankamen (na DUnavu) i Novi Slankamen (gornje naselje), sa oko 4 hiljade stanovnika. Slankamen je između ostalog...