Super kvantni-računar

Categories TechnoPosted on

Međunarodni tim naučnika iz Australije, SAD i Južne Afrike, postigao je revolucionarni proboj u kompjuterskoj tehnologiji, stvarajući jonski kristal, koji je u stanju da funkcioniše kao super kvantni računar.

Računarski uređaj radi na osnovu kvantne mehanike, i potencijal za obradu prevazilazi kapacitet klasičnih računara od 10% do 80 %. Konvencionalna računar, koji je jednak snazi kvantnog računara, treba da bude veličine univerzuma.
Osnovna razlika između kvantnog računara je da će, teoretski, on moći da u jednom trenutku uradi oko milion izračunavanja, dok klasični može – samo jedno.

Please follow and like us: