Studija slučaja: Google i MSN Search UI

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Microsoft-ov pokušaj proboja sa sopstvenim takmacem (MSN Search) na tržištu pretraživača prežao je iz BETA faze u aktivnu eksploataciju. Po ugledu na Google, naslovna stranica odlikuje se “spartanskim” interfejsom, doduše sa življim bojama, koji pored osnovnih opcija pretraživanja nudi samo linkove ka glavnim MS Web lokacijama.

Međutim, kada unesete reči za pretragu i pritisnete [Enter], dolazimo do prave vidljive razlike. Na prvi pogled, kod MSN pretraživača elementi na stranici nisu vizuelno dovoljno izdiferencirani, ali ima tu i drugih manjkavosti:

  • nema naglešenog početka i kraja sekcije rezultata, a informacija o broju stranica po upitu nije označena kao kod Google-a
  • osnovni elementi – rezultujući linkovi, usled previše malog prostora između pojedinačnih stavki i opisnog teksta čija je širina prevelika (uz to i fiksna) nema dovoljno jasnog razgraničenja između dva rezultujuća linka. Pa tako imamo utisak da su likovi nabacani jedni na druge.
  • kod MSN pretraživača nema informacije o veličini stranice i tipu dokumenta
  • zbog minimalnog “levog uvlačenja” (left indentation) nedovoljno naglašen par linkova sa iste lokacije
  • osnovna navigacija unutar rezultata je poprilično “zabačena” (donji desni ugao) i nedovoljno označena. Nema čak ni labele da se radi o stranicama sa rezultatima, već je navigacija odrađena taksativnim navođenjem cifri.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *