Studija: Blogovi i Usability

Categories Blogosfera, Usability, Web produkcijaPosted on

Dizajn studio iz Njujorka – Catalyst Group Design, proveo je krajem Juna i početkom Jula ove godine istraživanje/testiranje usability-ja blogova. Obzirom na sve veću mrežnu prisutnost blogova i narastajuću “težinu” blogosfere, analiza je ima za cilj utvrđivanje varijeteta matrica ponašanja Internet korisnika na blogovima; njihovog korisničkog doživljaja i stepena zadovoljenja potreba, s obzirom na dizajn-rešenja.

Istraživanje je provedeno u samom Njujorku nad 9 učesnika koji su testirani na live blogovima (tačnije, 7 blogova). Iako se blogovi generalno smatraju za Web lokacije koje su korisnički optimizovanje, rezultati istraživanje su pokazali nešto sasvim suprotno. Samu analizu možete skinuti ovde (PDF, 122KB), a evo nekoliko upečatljivih podataka:

  • samo nekoliko učesnika je prepozalo da zadate Web lokacije kao blogove, odnosno da se nalaze ne blog-sajtovima,
  • nijedan od ispitanika nije sasvim razumeo RSS mehanizam i njegovu funkciju,
  • samo nekoliko učesnika testa se bez problema snašlo na blogovima i bez problema rastumačilo navigacionu šemu

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *