Statistika pretraživača

Categories InternetPosted on

Analizirajući statistiku posećenosti firminog Web sajta (reda 200.000 sesija mesečno) i zatim povezujući analizu sa podacima sa domenawww.personalmag.rs (oko 90.000 sesija mesečno) došao sam do vrlozanimljivih podataka u vezi Web pretraživača.

Naime, učešće Google-a u “dovođenju” posetilaca na sajt, po zahtevanim ključnim rečima, je vrlo neproporcionalno u odnosu na ostale pretraživače, i to naravno “debelo” u korist Google-a. Tačnije, u prošlom mesecu, sa ovog SE došlo je čak 95% svih ukupnih sesija po ključnim rečima. Sledi Yahoo, sa “mizernih” 1,5%, dok su ostali zapravo zanemarljivi.

Slična situacija je i na domenu www.personalmag.rs, do duše nešto “povoljnija” po druge pretraživače:

  • Google – >85%
  • Yahoo – 6,55%
  • Pogodak – 1,76%
  • MSN – ~1%

Stoga sam hteo da napravimo malu komparaciju i analizu, pozivajući vas da u delu komentara prikažete vaše impresije po ovom pitanju. Navedite samo taksativno pretraživače i postotke.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *