Startovao Google “AdSense for Feeds”

Categories Internet, Internet marketingPosted on

Od prekjuče na mom Google AdSense nalogu dostupan je dugo najavljivani AdSense for Feeds (ili na srpskom AdSense за фидове) novi Ad kanal koji publisherima omogućava da plasiraju AdSense reklame kroz sopstvene RSS izvore. Ako uđete u AdSense podešavanja videćete novu stavku az kreiranje oglasa koja vam nudi postavljanje relevantnih oglasa u RSS feed-ove kojima upravlja Google u vaše ime.

Namerno sam naglasio da "Google upravlaj u vaše ime", jer ukoliko želite da objvljujete RSS reklame moraćete da kreirate nove RSS izvore na osnovu postojećih, kako bi vaš novi RSS feed dobio oblik:
http://feedproxy.google.com/vašRSSfeed
Nakon kreiranja RSS izvora, potrebno je ovom novom feedu dodeliti RSS oglasnu jedinicu, a takođe je radi lakšeg praćenja Ad efikasnosti pojedinih izvora, svakom RSS moguće dodeliti poseban GA kanal. Nakon ovoga reklame unutar browsera izgledaju kao na slici:

Kako ste dobili novi komercijlani RSS izvor potrebno ga je promovisati, odnosno preusmeriti 100% postojećeg saobraćaja na nove, dodeljne http://feedproxy.google.com RSS izvore. Posotji mnogo načina za RSS preusmeravanje, jedna od najednostavnijih je dodavanjem Redirect linije u .htaccess fajl, a sam Google nudi nekoliko recepata u zavisnosti od vaše CMS platforme.

Kako ćete morati da pređete na Google RSS platformu, putem Feedburnera imaćete mogućnost detaljnog uvida u statistiku pristupa vašem novom komercijalno RSS izvoru.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *