Stanje internet pornografije

Categories InfografikaPosted on

Sajt vodič za MBA studije dao je zanimljivu infografiku o stanju pornografije na Internetu, koja pruža zanimljive informacije. Recimo, 40 miliona amerikanaca redovno posećuje pornografske sajtove (koji navodno čine 12% Interneta) i svake sekunde potroši 3000 dolara na porn-sadržaje. Više u nastavku:

The Stats on Internet Pornography
[Izvor: OnlineMBA.com]

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *