Šta je to dobar Internet sadržaj?

Categories Web produkcijaPosted on

Nick Besseling u zapisu “What is good intranet content?” donosi koristan i odmeren članak o tri principa (accessibility, usability, usefulness) koja bi se trebalo pridržavati u kreiranju boljih Web-orijentisanih sadržaja.

Svedeno, svaki sajt bi trebao da odgovori na 3 pitanja (poput “5 osnovnih novinarskih pitanja – ko, gde, šta, kada, kako”):

  • accessibility / Da li se sadržaju uopšte može pristupiti?
  • usability / Da li se sadržaj može u potpunosti preneti krajnjem korisniku?
  • usefulness / Da li konkretni sadržaj može biti interesantan i potreban Webkonzumentima?

Please follow and like us: