Šrafovi, šarafi, vijci

Categories TehnologijaPosted on

Šrafovi, šarafi,vijciŠrafovi, šarafi, vijci…zovite ih kako hoćete, ali moderna industrija bez njih ne može ništa da spoji. Kroz predmet Mašinski elementi u srednjoj školi detaljno sam se upoznao samo sa osnovnom podelom i njihovim odnosnim karakteristikima, za vijke koji su kod nas u najčešćoj upotrebi (po metričkom sistemu), a delimično i sa onim "egzotičnijim" – inčnim ili colovskim, elementima zasnovanim na zapadnim standardima.

Zahavaljujući Instructables magazinu  (klasični "Uradi sam") i njihovoj online lokaciji možete saznati svakakve korisne stvari, ali i dobiti informacije koje nigde nećete. Tako recimo zahavaljujući ovom prilogu saznati gotovo sve o vijcima, podeli i tipologiji, te ono što verovatno nigde neće pronaći – istorijat nastanka i upotrebe.

U svom alatu verovatno imate (tehn.) odvrtke (dom. – šrafcigere) kojima možete da odvrnete-zavrnete pljosnate ili "krstaste", a pogledajte samo kakve egzotike ima ovde, i koliko bi vam trebalo alata da bar veliki deo tehnike nije unificiran.

Please follow and like us:

1 comment

  1. Da instuctables je odličan sajt za sve one koji žele da pokušaju da rade kreativne stvari oslanjajući se na sebe. Oličan blog samo nastavi sa pisanijem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *