Spektralna navigacija

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Happy Cog Web produkcioni studio predstavio je u okviru studije slučaja svog najnovijeg projekta, informacionu arhitekturu građenu na bazi tzv. spektralne navigacije(delom).

Boje upućuju na dubinu

Pošto se projekat Capgemini odlikuje bogatstvom sadržaja, razgranatom i granulisanom strukturom, odlučilo se da se uobičajena drop-down meni navigacija zameni spektralnom navigacionom linijom, gde različite nijanse upućuju korisnike na “dubinu” putanje, odnosno hijerarhijski nivo na kome se trenutno nalaze.

Prema sopstvenom gledištu, prethodnu nedogovarajuću i poprilično neupotrebljivu navigaciju zamenili su kombinacijom spektralne i solidno opisane kontekstualne navigacije (desna strana).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *