Socijalno pretraživanje “socijalnog” dela weba

Categories Društvene mreže, InternetPosted on

Tusavvy je specijalizovana vrsta pretraživača koji pretražuje ukupnost socijalnog dela weba.

Hijerarhijski rezultati pretraživanja složeni su po "težini" koju određuju socila parametri, poput broja linkova, komentara na blogovima i mrežama, a uporedo sa pomenutim, pretraživač nudi dodatno obeležavanje kako bi vam obezbedio da začuvate kvalitetne linkove za kasnije. Za sada je u javnoj Beta i morate otvoriti nalog za čuvanje za vas interesantih stavki pretraživanja.

Please follow and like us: