sNews – CMS u jednom fajlu

Categories InternetPosted on

[imgo]http://www.solucija.com/images/snewslogo.gif[/imgo][url=http://www.solucija.com/home/snews/]CMS sNews[/url] ([i]Solucija News[/i]) predstavlja jedan od najmanjih, najjednostavnijih i najkompaktnijih [i]Content Management[/i] sistema zasnovanih na PHP-MySQL platformi i [url=http://creativecommons.org/]CCL licenci[/url]. sNews je kreirao, a i dalje razvija, zagrepčanin [url=http://www.solucija.com/home/about/]Luka Cvrk[/url], čiji je projekat prihvatila [url=http://snews.ca/]šira[/url] [url=http://www.solucija.com/forum/]Web zajednica[/url]koja ne samo radi na [b]unapređenju CMS-a[/b], tako i na [url=http://snews.ca/resources/snews-templates/]razvoju[/url] [url=http://snews.awddesign.co.uk/snews/index.php?category=3]šablona.[/url]

[update]03.11.2006
[url=http://marketingservis.com/]Aljoša Japundžić [/url]je napravio [url=http://marketingservis.com/razgovori/luka-cvrk-autor-najlakseg-cms-a-na-svijetu/]intervju sa Lukom Cvrkom[/url] autorom sNews CMS-a.[/update]

Ono što je najinteresantnije je da je [b]ceo CMS smešten u jedan jedini .php fajl[/b], čije procedure i funkcije “barataju” [b]samo sa tri tabele[/b] (kategorije, članci i komentari). Razvoj je dogurao do stabilne [url=http://www.solucija.com/home/snews-14-released/]1.4 verzije[/url], a nedavno je za download dostupna [url=http://www.solucija.com/snews/download/sNews15.zip]verzija 1.5[/url] u beta izdanju.

Please follow and like us: