Sex i grad – njujorške blogerke

Categories BlogosferaPosted on

Sex i grad u blogu:

  • Blaise Kearsley (aka “Bazima”) – blog njujorške grafičke dizajnerke koja radila i za kultni Nerve.com, jedina afro-amerikanka. Bazima (pronounced baz-EYE-mah), is a euphemism for vagina.
  • Amy’s New York Notebook – svakodnevno, u hodu, beleži momente iz svog života krećući se Nujorkom
  • Maccers – dnevnik njujorške pravnice, od žene namenjen pre svega ženama
  • Gothamist – blog Jen Chung koji je za svojih godinu dana postojanja postao najpopularniji blog fokusiran na njujorški “javni” život

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *