Satelitsko praćenje useva

Categories Ekonomija, IT, SoftwarePosted on

Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu potpisao je sporazum sa naučno-nastavnim ustavnovama o kreiranju softvera koji će putem zemaljskih mernih stanica i podataka sa satelita pratiti površine pod određenim kulturama, pratiti zdravstveno stanje posmatranih useva i na osnovu zbira parametra vršiti procenu prinosa.

Do kraja godine nadzor njiva “sa neba” trebao bi se primenjivati na celoj teritoriji Srbije. Dobra vest o primeni savremenih tehnologija u našoj preovlađujućoj privrednoj grani koja nepravdeno zaostaje za ostalim delatnostima.

Svojevremeno, dok sam radio u PIK Bečeju, tadašnji nemački partner predstavio je menadžmentu satelitski foto-snimak parcela koje pripadaju kombinatu.

Na velikom foto-snimku na osnovu kolornog diverziteta mogle su se razaznati određene ratarske kulture na pojedinim parcelama, a takođe ono što je bilo nepoznato, na osnovu varijeteta boja na parcelama na kojima se nalazi ista ratarska kultura bilo je moguće odrediti vreme vegetacije, nivo vlažnosti useva, te čak da li je neka parcela zahvaćena nekom biljnom bolešću ili štetočinama.

Sve ovo se uvek ne može primetit “sa zemlje”, tako da je ovaj način informisanja veoma dragocen i nezamenjiv u savremenom ratarstvu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *