RSS zamenjuje email marketing?

Categories Internet marketingPosted on

Na poslednjem Blog Business Summit-u održanom u Sijetlu mogla su se čuti brojna mišljenja i
stavovi u vezi bloga kao nove poslovne alatke, te RSS-a ka novog marketing kanala.

Sa ovog samita, kroz govore učesnika, mogao se čuti “odjek” koji se granao u dva osnovna pravca:

  • RSS kao novi komunikacioni kanal rapidno zamenjuje e-mail kao formu proaktivne marketinške komunikacije,
  • te da svi uključeni u marketing proces ne bi trebali da shvate Blog kao komunikaciju u jednom smeru, već da ga tako koncipiraju na način koji će obezbediti značajniji i kvalitetan feedback.

Iako se par govornika čak usudilo da izjave da je “e-mail marketing mrtav“, većina ipak smatra (što je nekako i najbliže nekom racionalnom stavu) da je RSS još jedan potencijal, odnosno mogućnost u rukama marketera, te da se kombinacijom svih alatki koje stoje na raspolaganju – najbolje rešenje.

Istina je da RSS stavlja kontrolu u ruke korisnika/potrošača, jer samo krajnji korisnik može da odabere RSS izvore koje će pratiti, što pred marketere gradi novu obavezu – obavezu isporučivanja kvalitetnog sadržaja. Pošto u ovom slučaju na strani korisnika postoji sloboda izbora, samo oni koji uspeju da zainteresuju ciljanu gurpaciju i zadrže njihovu pažnju moćiće da “ubiru plodove” sopstvenih napora.

Ipak, ni e-mail marketing, odnosno odgovorna upotreba ovog alata, se nikako ne sme zanemariti. Odgovornim (čitaj: promišljenim i svrsishodnim) e-mail kampanjama mogu se “probiti” spam-filter barijere, prvenstveno iz razloga (kao i kod RSS-a) želje korisnika da prime određenu informaciju. Znači, opet je u pitanju sloboda izbora.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *