RSS ubrzava Web

Categories Web marketing, Web produkcijaPosted on

Izveštaj Nielsen//NetRatings (PDF 85 KB) istraživačke grupe ukazuje da RSS korisnici, u proseku, pregledaju 10,6 sajtova sa sadržajima novosti, dok oni koji je ne koriste RSS čitače pregledaju (posete)tek 3,4 sajta. Znači, za isto vreme tri puta više sadržaja, te korisnici RSS čitača se odlikuju i mnogo većom frekvencijom poseta/pregleda news (lokacijama koje obezbeđuju XML kanal) sajtovima, tako da su pojavom RSS tehnologije upravo najviše dobile ove lokacije.

Nadalje, ono što je još interesantnije je da čak 83% ispitanika nije znalo da upravo koristi RSS tehnologiju za surfovanje Webom. Ovo se objašnjava time što su mnogi sajtovi, kao npr. MyYahooGooglepersonalizovane stranice, omogućili korisncima da manipulišu sadržajima ([i]drag-and-drop[i RSS izvora) bez svesti o tome da barataju RSS tehnologijom.

Please follow and like us: