RSS potpomaže marketing-miks

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Iako je za većinu prosečnih surfera (pa čak i onih “natprosečnih”) termin RSS, bar za sada, velika nepoznanica (kod nas i da ne pominjemo), podaci govore da 10-tak posto Web populacije ipak konzumira sadržaje na ovaj način, što nije zanemarljivo.

Sa strane marketinčkog iskorišćavanja ovog kanala, RSS omogućava zainteresovanima promociju kroz sadržaje koji se prate na inicijativu samih korisnika (čitaj: na principu dobrovoljnosti), a ukratko koristi po marketing strategiju se mogu svesti na sledeće:

  • povećanje sobraćaja ka vašoj Web lokaciji
  • uvećanje efekata e-commerce-a
  • potpomaganje brandinga
  • olakšana distribucija kompanijskih press saopštenja i uopšte bolja komunikacija

Više na ovu temu u tekstu Heidi Cohen.

Please follow and like us: