RSS kao reklamno sredstvo

Categories Internet, MarketingPosted on

RSS se sada gotovo ustalio kao novi “servis” Interneta, kao što su to već web, e-mail, ftp… Većinu postojećih blogova na Internetu moguće je koristiti (čitati) na dva načina; putem WWW-a i putem RSS sadržaja i korišćenjem odgovarajućih RSS agregatora.

Već sada se blogovi koriste u različitim advertajzing kampanjama, posebno političkim, što pomaže u održavanju blogova (materijalno – troškovi hostinga, bandwidth-a), a u nekim slučajevima donosi i pristojnu zaradu. Međutim, problem nastaje kada se blogovi prate samo putem RSS sadržaja, jer tada ka čitaocu ide samo “suvi” XML, što uvećava protok, i to bez mogućnosti prikaza reklama koje donose prihode.

Ipak, izgleda da blogeri neće biti više uskraćeni za eventualnu zaradu zahvaljujući kompaniji RSS Ads i njenom servisu. Za sada prikupljaju se zainteresovani blogeri koji će da ponude reklamni prostor u sopstvenim RSS sadržajima. Nakon izvesnog vremena oni koji to žele, moći će da zakupe prostor u većem broju RSS-a, preko RSS Ads kompanije.

Please follow and like us: