re:log – sistem praćenja učesnika konferencije putem WiFi-ja i MAC adresa

Categories Infografika, TechnoPosted on

relog

Interaktivna infografika re:log  kreriana od strane  nemačkog dizajnera podataka OpenDataCity otkriva kretanje oko 6.700 različitih elektronskih uređaja tokom konferencije re:publica 2013, prestižne Evropska konferencija na temu digitalnog društva.

Dinamička mapa mesta konferencijske lokacije prikazuje približnu lokaciju uređaja koji su bili povezani sa lokalnim WiFihot spotom. Interaktivna vremenska linija ispod  omogućava da istražite dinamičke promene tokom vremena, dok pravouglom selekcijom područja možete  izvući tačnije podatke za manju količinu tačkica.

Vizualizacija se  temelji na praćenju MAC adresa uređaja u skladu sa WiFi Hotspotovima na koji su bili povezani. Infografika na izuzetan način pikazuje networking na jednoj velikoj konferenciji i stanje slično onom u košnici:


Zur re:log-Website. Realisiert von OpenDataCity. Unterstützt durch picocell und newthinking. Anwendung steht unter CC-BY 3.0.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *