Razlika između korisnog i upotrebljivog Web sajta

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Prethodnih godina većina Web sajtova kreirana i dizajnirana (pa i redizajnirana) je na osnovu vizije samih dizajnera. Neki od ovih sajtova su bili u funkciji korisnika, a može se reći da većina nije “radila posao”. Zahvaljujući sve većoj svesti o važnosti usability optimizacija i postavljanja odgovarajuće informacione arhitekture, situacija se menja na bolje, te su sajtovi sve više okrenuti željama i potrebama korisnika. Ipak, često ćete susresti sajtove koji su perfektno dizajnirani i postavljeni, ali na nesreću u isto vreme su i potpuno beskorisni.

U osnovi, Web sajt se ne može smatrati efektivnim ukoliko korisnicima ne obezbeđuje informaciju, uslugu, alatku ili na neki drugi način ne zadovolji potrebu korisnika, što je opet vezano za kvalitet postavljene stukture i samu implementaciju.

Da bi obezbedili korisnost sajta, morali bi da utošimo neko vreme za identifikaciju potreba potencijalnih korisnika, odnosno ciljane grupacije. Samo na taj način možemo kasnije izaći u susret korisnicima i udovoljiti njihovim očekivanjima.

Kada već imamo nešto da ponudimo korisnicima, tj. kada za neku Web lokaciju možemo da kažemo da je KORISNA, vrlo je bitno kako ćemo date sadržaje isporučiti krajnjim korisnicima. Ako padnemo na ovom koraku imaćemo KORISTAN, ali manje-više NEUPOTREBLJIV sajt jer će se usled lošeg usability-ja i neadekvatno postavljene informacione arhitekture, korisnici najčešće “izgubiti” na sajtu nezadovoljivši sopstvene potrebe. Takođe, imamo i sajtove koji su koncepcijski, tehnički savršeno postavljeni i u skladu sa Web standardima, znači vrlo UPOREBLJIVI, ali u isti mah nemaju šta da ponude posetiocima (nikakvu vrednost), ili u prevodu BESKORISNI.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *