Rapidni rast blogosfere

Categories BlogosferaPosted on

Prema izveštaju Technorati servisa, koji je u funkciji od 2002., broj novih blogova konstantno rapidno raste. Prema navodima iz ovog izveštaja, broj blogova je sa par desetina hiljada u 3. mesecu 2003. godine narastao na preko 4 miliona blogova registrovanih u Oktobru ove godine.

Od Juna 2003. godine do sada, čak tri puta je udvostručen broj blogova (0,5; 1; 2; 4 miliona). Pre samo 3 meseca (7. Jula) zabeležen je 3-milioniti blog, a već sada, za samo 3 meseca blogosfera je uvećana za čitav milion. I još jedna zanimljivost, svakog dana globalna mreža se obogati za celih 12.000 novih blogova ili po jedan blog na svakih 7 sekundi.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *