Radio Shack’s “kolorni računar”

Categories TechnoPosted on

Stara reklama za “Tandy Radio Shack’s color computer 3” imao je na raspolaganju “preko 100” različitih softvera. Kompanija Tandy negde u ovo vreme 1986. pompezno je u Njujorku lansirala ovaj računar koji se proizvodio od 1986. do čak 1991. Dolazio je sa 128K RAM, a moglo je biti nadograđeno na 512K :)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *