Radio-dugmad ili polja za potvrdu

Categories Usability, Web designPosted on

Jakob Nielsen se u novom izdanju Alertbox-a „okomio“ na problem primene radio-dugmića i polja za potvrdu (checkbox), dajući neke vrlo upotrebljive smernice za upotrebu ovih osnovnih kontrola koje se najčešće upotrebljavaju u kreiranju web formulara prilikom dizajna korisničkih interfejsa.

Ukratko evo onih, meni najupečatljivijih:

  • Radio-dugmići se koriste kada imamo najmanje dve ili više međusobno iskuljučivih opcija
  • Polja za potvrdu (checkbox polja) se koriste kada se korisnicima stavlja na raspolaganje izbor proizvoljnog broja opcija
  • Samostalna polja za potvrdu (checkbox polje) se koriste kada korisnik se korisniku stavlja na raspolaganje samo jedna opcija, te s njom bira afirmaciju ili negaciju opcije
  • Svakom polju za potvrdu dodeliti samo jednu opciju, odnosno izbeći višestruka pitanja (opcije)
  • Grupu opcija jasno razgraničiti sa mogućim drugim izbornim grupacijama

Ima još dosta toga, ovo je samo ono najbitnije. Zanimljiva je i smernica vezana za accesskey mogućnost koju sam pojasnio u nedavnom zapisu, a koja kaže da često koršćenim opcijama bez obzira da li se radi o radio-dugmićima ili poljima za potvrdu, treba dodeliti accesskey prečice (atribut) kako bi korisnicima ubrazali izbor preferiranih opcija.

Please follow and like us: