Proces razvoja web sajta

Categories Web produkcijaPosted on

Iako u sferi web produkcije postoji mnoštvo različitih pristupa, metodologija i rešenja, generalno se svaki razvoj web sajta, kao zasebnog marketinškog kanala ili kao alatke u službi podrške drugim marketinškim aktivnostima, može podeliti u nekoliko faza, koraka. Broj ovih faza kroz koje prolaze web projektanti je varijabilan i zavisi od mnogo faktora, među kojima su najvažniji budžet projekta, iskustvo i pristup projektanata, te ciljevi i obim projekta, ali bez obzira na sve navedeno može se uočiti 5 faza koje su neizbežne.

Neki osnovni proces razvoja web sajta uključuje pet sukcesivnih faza i predstavlja mapu toka dizajna, odnosno redizajna web prisustva klijenta. Svaka od ovih faza sačinjena je od nekoliko nezaobilaznih podfaza unutar kojih nastaje neizostavna projektna dokumentacija bez koje nema kvalitetnog projekta. Koje su to faze?

 • Definisanje projekta
  Svakako osnovna i najvažnija faze iz koje proizilaze sve druge faze. Od uspešnosti i kvaliteta ove faze zavisi uspešnost svih drugih faza, kao i celokupnog projekta. Prvu fazu čine različite aktivnosti prikupljanja, sistematizacije i analize informacija neophodnih za identifikaciju širine i obima projekta, te očekivanja kako budućih korisnika tako i samih klijenata (naručioca projekta). Ishodište ove faze je tzv. kreativno pismo kojim se utvrđuje stepen saglasja slike koju je stekao izvršilac posla sa očekivanjima naručioca posla.
 • Razvoj strukture web sajta
  Druga faza detreminiše organizaciju informacija tako da svaki korisnik može brzo i lako da se snađe. U ovoj fazi se definiše sadržaj sajta, struktura i organizacija, te navigacija. Po definisanju potrebnih sadržaja, sa klijentom se precizira detaljan plan isporuke sadržaja, bez obzira da li će njegovo generisanje vršiti sam klijent ili neko treće lice.
 • Vizuelno određivanje i kreiranje prototipa
  Vizuelni utisak, izgled i osećaj, ukratko grafički interfejs – su elementi koji predstavljju prvo iskustvo koje korisnik stiče na sajtu. Pre nego što se uveri u lakoću upotrebe i bogatstvo sadržaja sajta, korisnici se susreću sa vizuelnom predstavom. Na ovom nivou, svi grafički elementi moraju biti zasnovani na uspostavljenom informacionom dizajnu, te tonu i ciljevima postavljenim kroz kreativno pismo iz prve faze. Predloženo dizajn-rešenje se zatim odobrava, po potrebi redefiniše, prečišćava i testira.
 • Produkcija i testiranje
  Sve što je urađeno do ove faze sliva se u kompletiranje web sajta. Produkcionu fazu čini zanatski deo posla u smislu implementacije dizajna, izrade šablona, potrebnih aplikativnih rešenja i integrisanje pripremljenih sadržaja. Ishodišna tačka je podfaza sveopšteg testiranja web sajta sa praćenjem, beleženjem i ispravljanjem primećenih grešaka i neusaglašenosti.
 • Lansiranje
  Nakon svih obavljenih radnji, sajt je spreman za publikovanje na Webu. Sledi podfaza obuke u održavanju sajta (ako je ima), izrada plana promotivnih aktivnosti, registracija na svim vodećim pretraživačima, uspostavljanje plana održavanja i naknadno merenje uspešnosti sajta merilima utvrđenim još u fazi Definisanja projekta.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *