“Povoljnim” kreditima do prezaduženja

Categories InternetPosted on

Upadamo u situaciju u koju su se manje više “zaglibile” sve zemlje u tranziciji, svesno ili nesvesno građani upadaju u dužničku krizu koja se potom prenosi na državni nivo. Banke “na sva usta” promovišu “povoljne” kratkoročne i dugoročne kredite, za sve i svašta, ne bi li sa jedne strane, nekako uspeli da plasiraju sada veliki deponovani novac, i sa druge strane, da na taj način vežu što veći broj “komintenata” (novo ekonomsko roblje).

Kratku i ekonomsku prognozu da je Nabojša Katić u današnjoj Politici:
Citat:

Banke će zatrpavati građane preskupim kreditima, a oni će ih trošiti uglavnom na uvoznu robu, dodatno opterećujući platni bilans. Tako stvorena tražnja neće mnogo pomoći privrednom rastu, ali hoće rastu inflacije. Kada se ciklus završi, Srbija če imati istu ili sličnu stopu nezaposlenosti, skroman privredni rast i ništa za prodaju. Javiće se i novi fenomen – zaduženi građani

Please follow and like us: