“Politika” u novom ruhu sa novim fontom

Categories IA-UI-HCI, MedijiPosted on


Najstariji balkanski dnevni list "Politika", u svojoj 103 godini te nekih godinu dana nakon prvih najava, obukao je danas novo ruho (stari izgled) koje nosi potpis grafičkog dizajnera Mirka Ilića i Boruta Vilda, a "novo odelo" obogaćeno je i novim ćiriličnim slovnim likom "Politika Sans" autora tipografa Jovice Veljovića.

Već na prvi pogled, nova "Politika" pleni prozračnošću i preglednošću, iako se ostalo dosledno konzervativnom "crno-belom" konceptu bez upotrebe boja u naglašavanju pojedinih elemenata stranice. Sam sadržaj je manje "iseckan" i a svaki element je vizuelno razdvojen većim gapom o drugih, te svaka informacija čini pravilan pravougaonik, što sigurno poboljšava preglednost.

I tradicionalno zaglavlje sa imenima Ribnikarovih, osnivača "Politike", zamenjeno je novim "osiromašenim", uz dodatak nečeg novog u Politici – impresuma na drugoj strani novina. Pored novog fonta treba istaći i svrsishodniju upotrebu bez-serifnih fontova, a boljem "skeniranju" stranica doprinosi i odustajanje od trodelnog naslovnog bloka (nadnaslov-naslov-naslov) čime se smanjuje opterećenje kako same stranice, tako i čitalaca bespotrebnim šumom i dupliranošću sadržaja.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *