Pokrenite Android aplikacije na vašem Windows računaru

Categories Google AndroidPosted on


Personal magazin Android aplikacija u aplikacionom plejeru

Neki zanimljivih aplikacija sa Androida nema i na Windows i drugim platformama. Do sada ih nije bilo moguće ni prebaciti, a zahvaljujući AMD-u i kompaniji BlueStacks u koju će AMD dodatno investirati sada možemo da bilo koju Android aplikaciju izvršimo na Windows mašini.


prozor aplikacionog plejera

BlueStacks App Player je aplikacioni plejer koji nakon besplatnog preuzimanja može da pokrene bilo koju Android aplikaciju. Kada instalirate aplikacioni plejer možete pokrenuti neku od 10 Android aplikacija koje dolaze uz plejer ili preuzeti neku od dostupnih aplikacije preko BlueStacks kanala ili možete portovati Android aplikacije sa vašeg telefona.

Potrebno je samo na Android telefon instalirati BlueStacks Cloud Connect aplikaciju, odabrati aplikacije koje želite da pošaljete na PC računar, te zatim preko Cloud Connect servisa izvršiti sinhronizaciju kojom će se preuzeti Android aplikacije.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *