Pojačajte kućni WiFi signal?

Categories WiFiPosted on

Ukoliko imate slabiji signal na određenim pozicijama unutar vaših kućnih ili kancelarijskih bežičnih mreža – postoji veoma jedostavno, efikasno i besplatno rešenje u svrhu postizanja boljeg usmerenog WiFi signala, koje se ogleda u upotrebi obične kuhinjske aluminijumske folije.

Savijte parče alu-folije prema savetima iz narednog video isečka i napravite jednostavni deflektor koji će preusmeriti elektro-magnetno zračenje koje emituje vaš WiFi ruter:


Internet: Get Connected: How To Boost Your Wi Fi Signal

Za probu za 30 sekundi sam napravio deflektor i postavio ga iza antene, usmerivši ga u pravcu gde obično stoji računar. I evo rezultata, povećan je signal, smanjen šum i automatski poboljšans SNR odnos ;)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *