Pisanije za Web

Categories Web produkcijaPosted on

Postoji velika razlika između pisanja za Web i klasičnog pisanja namenjenog štampi i “konzumaciji” preko papira. Dok po onoj ustaljenoj “papir trpi sve”, sebi možete dati oduška pišući namenski za štapanje (bez obzira o kakvom dokumentu se radi) bez nekih velikih ograničenja, kod pisanja za Web (kreativnog, promotivnog, deskriptivnog, edukativnog…) morate voditi računa o mnogim stvarima.

Dokumente, zapise trebali bi razdvojiti u logički odvojene celine (čak i kompaktnije u odnosu na print-verzije), od rečenice, preko pasusa i sekcija, pa čak ukoliko je potrebno i do odvojenih Web stranica. Ovim razdvajanjem, zapravo jačamo strukturu, privlačimo čitaoce, olakšavamo skeniranje i prećenje dokumenta-sadržaja, od početka do kraja.

Kao ilustracija neka posluži jedn od zapisa na blogu, sa leve strane dat u “jednokomadnom” plain formatu, i sa desne strane u onom prigodnom za Web. Razlika je veoma uočljiva i velika.

Smernice za bolje dokumente

Evo i nekoliko smernica, koje i sam pokušavam da ispratim kada radim za Web:

 • sledeći put kada budete pisali za Web, razmišljajte o tome od samog početka. Krenite od nekakave skice dokumenta koja će da sadrži više manjih celina.
 • Podelite dokument u više sekcija, podsekcija i pasusa
 • po mogućstvu, naslovite svaku od sekcija što ilustrativnijim naslovom kako bi svaka sekcija bila izolovanija u odnosu na ostale. Pri tome, ne ograničavajte se na ustaljene, siromašne i nemaštovite konstrukcije.
 • svaki novi dokument ili sekciju započnite kratkim uvodom ili rezimeom kako bi zainteresovali potencijalne čitaoce da odvoje sopstveno vreme.
 • sve akronime i skraćenice dajte u izvornom, potpunom oblikuprvi put kada se pojave u dokumentu, dok kasnije i ne morate.
 • naglasite, određenom stilizacijom teksta, pojedine segemente koji želite da istaknete u tekstu, čime ćete privući dodatnu pažnju čitalaca prilikom “skeniranje” stranice i naglasiti ono neophodno.
 • smislene celine grupišite u nabrajajuće liste (OL, UL)
 • ne naglašavati segmente teksta podvlačenjem jer je moguće da ih čitaoci, pošto se radi o hipertekstu, zamene sa linkovima.
 • koristite hijerarhiju segmentacije i naslovljavanjadokumenata (sledstveno od H1 prema H6)

Please follow and like us:

2 comments

 1. Hvala na preglednom uputstvu kako pisati članke na internetu.
  Imam dva pitanja:

  1. da li je tačno da kada se radi o “klasičnom pisanju namenjenom štampi” možemo pisati “bez nekih velikih ograničenja” ?

  2. šta znači ‘plain tekst’ (u odnosu na ‘formatiran tekst’)?

 2. 1. Načelno, nema ograničenja u smislu dužine teksta, ali sama priroda weba i korisničkog doživljaja nameće “instant formu” opet kao ograničavajući faktor, te forma u startu mora biti intrigantnija i interesantnija od teksta za print, jer jednostavno pažnja je zaokupljena sve do sledećeg klika na miš.

  2. Plain tekst je običan neformatirani tekst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *