Osnove interfejs dizajna za programere

Categories IA-UI-HCIPosted on

Evo jednog odličnog video kursa, u kome poznati dizajner iz Ryan Singer iz studija 37signals, u 30-tak minuta pruža uvid u osnove interfejs dizajna. Iako prezentacija cilja na programere, zahavaljujući dobrim primerima, video će biti interesantan svima koji se na bilo koji način u svim radu dotiču UI dizajna.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *