Online oglašavanje i e-poslovanje prilika za mala i srednja preduzeća

Categories Internet marketingPosted on

Tema je verovatno aktuelnija nego ikada, a ne samo da odgovara na najvažnija pitanja u vezi sa značajem društvenih medija u kontekstu upravljanja ličnom i korporativnom reputacijom, već nam otkriva nove prilike za sektor malih i srednjih preduzeća kao troškovno najefikasnije rešenje.

Krajnji korisnici vide kompanije, brendove i proizvode potpuno mulikanalno, ali opet isfiltrirano kroz prizmu njihovih online društvenih interesa. Potrošači, kao i partneri su na Internetu, stalno i sve više prisutni. Građani Srbije prosečno prema AGB Nielsenu izdvajaju čak 119 minuta za Internet, odmah iza TV medija koji prednjače sa 210 minuta, oglašivači na domaćem terenu izdvajaju tek maleni procenat (po pravilu jednocifren) budžeta za oglašavanje kroz ovaj, kako se da videti, veoma bitan i višestran kanal, gde su  rezultati promo aktivnosti jedino u potpunosti merljivi. Razvojem interneta, raste i popularnost oglašavanja putem Interneta i sve je više kompanija koje žele da se oglase na taj način i svoj budžet preusmere na on-line oglašavanje, jer su i rezultati daleko merljiviji.

Ovdašnje kompanije još ne prepoznaju dovoljno mogućnosti i prednosti oglašavanja na internetu, zato i ne čudi podatak da u Srbiji, od svih sredstava uloženih u oglašavanje, na internet u proseku odlazi samo 2 do 3o %, dok je taj prosek u skandinavskim zemljama i na Britanskim ostrvima (kao vodećim) skoro 30%.

Tržište onlajn oglašavanja u Srbiji nastalo tek pre par godina, a cene oglašavanja su znatno niže u odnosu na region, a pogotovo u odnosu na druge medije kao što je tradicinalono TV i štampa. Za razliku od klasičnih medija, na internetu i za skroman budžet dobro planirana aktivnost može da generiše odlične rezultate, što je izuzetna prilika za sektor malih i srednjih preduzeća koja imaju male budžete za oglašavanje.

Takođe, savremene tendencije ukazuju da je Internet, pogotovo u B2B sektoru, sve prisutniji jer obezbeđuje najniže troškove poslovanja uz najefikasnije i najbrže obavljanje poslovnih oepracija. Razvojem elektronskih servisa  i e-uprave, znatno se menjaju finansijski instrumenti i tokovi, te tehnologija poslovanja uopšte koju zaokruženo nazivamo e-poslovanje. Već sada, finansijske transakcije možemo izvesti bez potrebe pisanaj naloga i prateće dokumentacije, u realanom vremenu i na neograničenim udaljenostima poslovnih partnera. Sve to ide u prilog tvrdnji da sva preduzeća što pre moraju da preorijentišu poslovanje na Internet, na web i mobilnu platformu.

Analiza modela elektronske trgovine na osnovu relacija između učesnika ukazuje da njenom primenom preduzeća mogu da izgrade nov način poslovanja. B2C je model poslovanja na Internetu koji pruža direktnu vezu između preduzeća i potrošača kroz raznovrsne online kanale, a prednosti su brojne: web sajt uz back-end pruža prodaju 24h, lakše se ciljaju kupci  i navode na kupovinu, niži troškovi poslovanja i oglašavanja, a sve uz potpunu transparenstnost i monitoring. Slično je i sa B2B modelom koji olakšava direktnu komunikaciju između partnera,  ubrzava transakcije, omogućava lakše povezivanje više učesnika u B2B lancu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *