Office 12 u praksi

Categories SoftwarePosted on

Par nedelja koristim Betu Office-a 12 i neprekidno se iznenađujem naprednim mogućnostima nove verzije najprodavanijeg MS paketa. Kolaborativni rad je značajno poboljšan, a mogućnosti pregleda, revidiranja dokumenata, komentarisanja i upoređivanja su dosad neviđene, a sve to preko funkcionalnog interfejsa koji vam ostavlja punu radnu slobodu.

U modu za unos teksta, kada "uklonite" sve funkcionalne trake sa alatima, čitav ekran se prepušta "hartiji" tako da vas ništa ne ometa i odvlači pažnju. Dosta kod nas korišćeni makroi za konverziju raznorodnih karakter setova (kao i svi ostali) rade bez ikakvih podešavanja u novoj verziji, kao i ostali add-in dodaci proizvođača drugih softverskih paketa.

Ukoliko vaš računar podržava Bluetooth, moguće je direktno se iz Office-a povezati na neki od dostupnih prenosnika (na slici možete videti moj T68i aparat), i direktno razmeniti podatke i fajlove. Naravno, preko potrebno za rad sa Outlook-om, ali i vrlo korisno za rad sa ostalim aplikacijama iz paketa.

Please follow and like us: