Očekivanja korisnika u domenu pretrage

Categories pretraživanjePosted on

Vremenom korisnici Weba, popularno surferi, na osnovu akumuliranog iskustva iskristalisali su očekivanja u pogledu aktivnosti pretraživanja Weba, bez obzira da li se radi o lokalnom (jednog sajta ili grupe sajtova) ili globalnom pretraživanju. Ishod ovog nagomilanog iskustva je korisnički mentalni model o aktivnosti pretraživanja, odnosno o očekivanom mehanizamu pretrage.

Sve drugo što odstupa od ovog modela prouzrokuje javljanje usability problema. Više o ovoj temi u tekstu Jakoba NielsenaMental Models For Search Are Getting Firmer“.

Please follow and like us: