Novi vizuelni izražaj BBC-jevih digitalnih servisa

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

BBC je na svom blogu dao sjajan pregled evolucije vizuelnog izražaja njihovih digitalnih servisa, od najranijih Interet dana, do danas kada se usredsređuju na nešto što nazivaju Global Visual Language 2.0, odnosno skup smernica i uputstava za digitalne producente i dizajnere koje treba da primene kako bi svi BBC servisi bili konzistentni i vizuelno optimizovani (design grid i page layout).

Te svežije BBC 2.0 smerinice oslanjaju se na novi, širi šablon koji je prilagođe širim modernim ekranima. Takođe, novo rešenje podrazumeva racionalizaciju i konsolidaciju header šablona, a što je još bitnije na polju rich medija, usvojeno je univerzalno rešenje medija plejera, koje je bilo potpuno nekozistentno.

Najnoviji šablon zasnovan je na gridu od 31 kolone širine 16 piksela, sa sve veće kolone na levoj polovini koje mogu biti podeljene na 4 kolumne, tako da je na taj način ostvarena i prialgodljivost za sve oglašivačke Ad slotove. Tu su i preporuke za iradu banera, kolorna šema i mnogo toga drugog, obaveno pogledajte.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *