Novi Sad u 3D na Google Earth-u

Categories Google, InternetPosted on

Google je predstavio 6 verziju Goole Earth-a, a sa njom i neke novosti poput 3D prikaza drveća i boljom integracijom Street View funkcije. Ono što je interesantno je obogaćen prikaz grada Novog Sada u 3D-u, jer su zahvaljući entuzijastima uneto dosta 3D modela objekata.

Pa tako na slici možete videti pogled na novosadske Limane, u pravcu Petrovaradinske tvrđave, gde je u 3D data i tvrđava ali i Most slobode. Kao i u slučaju Google Maps-a i kolaborativnog rada na ucrtavanju saobraćajnica, i u pogledu 3D prikaza treba očekivati upotpunjavanje, koje će dodatno u nekoj budućnosti biti nadopunjeno pravim Street View pokrivanjem.

Doduše ako dozvoli zaštitnik prava Rodoljub Šabić pošto je u blog izjavi naglasio da je Google Street View nepoželjan.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.