Novi MS Office sadržaji

Categories SoftwarePosted on

Lokalizacijom MS Officea 2003 na srpski jezik Microsoft je definitivno pokazao zainteresovanost za ovo tržište, kao i ekonomsku opravdanost ulaganja u razvoj istog. Za pohvalu je veliki trud uložen u lokalizaciju najjačeg i najkorišćenijeg kancelarijskog paketa.

Pored lokalizacije samog GUI-a, lokalizovan (ne samo “preveden”, bukvalno) je i sistem pomoći, tako da je sada zaista olakšan rad korisnicima koji se nikada nisu susreli sa MS Office paketom, kao i onima koji kubure sa engleskim jezikom.

Takođe, za pohvalu su i dodatni ponuđeni servisi u vidu takođe lokalizovane mrežne lokacije posvećene MS Office-u, kao i pokrenute newsgroup-e koje se bave problemima u radu sa ovim paketom. Mrežna lokacija Office-a je bogata i opširna, a nudi od servisa osnovne pomoći, preko online obuke, pa sve do gotovih šablona:

Please follow and like us: