Novi Google Groups

Categories GooglePosted on


Juče je još jedan Google servis izašao iz Beta faze u punu funkcionalnost, tako da je sada svima dostupan za korišćenje. Kako je i najavljeno negde u oktobru prošle godine, Google Groups servis dobio je potpuno "novo lice" sa novim mogućnostima i funkcijama.

Od sada je moguće potpuno prilagođavanje izgleda pojedinačnih foruma i tema potrebama i nahođenju diskutanata, omogućeno je deljenje fajlova unutar grupa, a svakom članu je omogućena dodatna personalizacija sopstvenog profila. Slično "Google Pages" servisu i unutar grupe je moguće kreirati proizvoljne stranice, a takođe trena pomenuti i mnogo bolji informacioni dizajn koji je sada dorađen i u službi korisnika (pogledajte desnu kolumnu gde su smešteni glavni "grupni" meni i info-paleta). Ovaj servis pruža odličnu priliku kako za online kolaboraciju, tako i za nalaženje istomišljenika i tematski "srodnih duša" (sećali se iko domaćih usenet news-grupa poput yu.comp.software).

Please follow and like us: