Nemogući lift

Categories IA-UI-HCIPosted on

Od kada smo se uselili u zgradu (novogradnja stara 5 godina) uvek smo imali problema sa liftom, a kako živimo na 7. spratu bez njega se ne može. Prve dve godine od useljenja lift nije ni postojao, izvođač radova, a ujedno i investitor – “Granit” DOO, nije jednostavno ugradio lift jer se malo “prevario” u (pro)računu pa mu je zafalilo za lift.

Bez obzira na ovaj i još mnoge nedostatke, zgrada je navodno tehnički primljena i odobrena za upotrebu. Ali, ne lezi Vraže, tek kasnije smo saznali da uopšte nije izvršen tehnički prijem, jer nema lifta (?!), a dodatno naknadno je izgrađen još jedan sprat za koji investitor nije imao građevinsku dozvolu. Zbog svega ovoga, nijedan od vlasnika stanova ne može da uknjiži sopstveno vlasništvu nad stanovuma u katastru.

Ali, da se vratim na temu lifta i problema sa istim. Kako sam već naveo, lift je ugrađen sa zakašnjenjem od dve godine, a kada je već bio instaliran jedno godinu dana nije bio potpuno funkcionalan, te je bio “u kvaru” gotovo svaki drugi dan. Posle otprilike godinu dana od zapuštanja u rad, nekako se sanirala većina nedostataka, ali i dalje lift nije 100% ispravan.

Ono na šta sam hteo da stavim naglasak je usability lifta, odnosno stepen njegove pogodnosti za upotrebu (stepena upotrebljivosti) u odnosu na druge liftove. Zbog arhitekture (ako se ovo uopšte može nazvati arhitekturom), lift ima dva ulaza, odnosno u prizemlju ulaz (izlaz pri spuštanju) sa jedne strane i na ostalim etažama, izlaz/ulaz na suprotnoj strani lifta. Dodatno opterećenje predstavlja rešenje osiguranja lifta, tj. čak četvoro manjih vrata unutar lifta. U drugim sličnim izvedbama postoje po dvoja vrata po izlazu, ali ti liftovi imaju samo jedan ulaz/izlaz. Ova vrata otežavaju upotrebu jer sva moraju biti zatvorena pre pokretanja lifta, te zbog sopstvenih amplituda smanjuju korisni prostor u liftu.

Kod modernih liftova, bez obzira da li su sa dva ulaza, postoje samo po jedna automatska vrata (najčešće teleskop tipa) koja od korisnika zahtevaju samo dve operacije: poziv lifta i izbor etaže. Kod ovog našeg lifta ima mnogo više operacija:

  • prvo morate pozvati lift,
  • zatim morate otvoriti spoljna velika sigurnosna vrata
  • potom u zavisnosti od prethodne upotrebe, moraćete da otvorite i dvoja malih unutrašnjih vrata kako bi ušli u lift,
  • da bi pokrenuli lift morate zatvoriti sva četiri vrata,
  • i tek zatim možete pritisnuti dugme za željeni sprat
  • po dolasku na željenu etažu moraju se otvoriti dvoje unutrašnjih vrata, a
  • zatim i otvoriti (gurnuti pošto su pod oprugom) eksterna vrata

Pogledajte koliko je to operacija, i zamislite kada su vam još ruke pune kesa, torbi ili zauzete na dugi način. Ovo je stvarno jedan od horora našeg graditeljstva i neimarstva.

Please follow and like us:

6 comments

  1. Ne vredi, opregu bi zatvarale vrata, ali bi dodatno otežale ulazak i izlazak. Nisam još ovo napomenuo, u krajnim položajima (zatvorena vrata) dolazi do spajanja mikro-prekidača koji dopuštaju uključenje releja za pokretanje motora. Najgore je što ta unutrašnja vrata metalne konstrukcije (dosta teška), drže u zatvorenom položaju mali magneti namenjeni vratima za nameštaj (uopšte za stolariju). ; )

  2. Nedavno sam posećivao druga na VMA klinici, i tamo su svi liftovi takvi da na jednu stranu udješ, a na drugu izlaziš. Pravo ludilo u vreme posete, još je većina ljudi tu prvi put. :) Doduše, vrata su klizna, pa ne postoji problem kao kod tebe

  3. Ako se već nema (ili je tehnički neizvodljivo) za automatska klizna vrata, možete razmotriti stavljanje opruga na unutrašnja vrata, tako da se ona automatski zatvaraju. Na ovaj način bi se eliminisao korak zatvaranja četvora vrata, a i povećala upotrebna površina lifta jer nikad ne bi bili otvoreni i jedan i drugi par vrata. Doduše može malo da smeta to što se vrata sama zatvaraju pri ulasku/izlasku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *