Ne zaboravite fotke sa vi.sualize.us

Categories Društvene mreže, Internet, Web vodičPosted on

Da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Samo ovako se može okarakterisati vi.sualize.us web servis, koji poput delicious.com dopušta online beleženje zanimljivih fotografija i njihove lokacije, njihovu sistematizaciju i društveno deljenje sa drugim korisnicima servisa.

Iako na prvi pogled ima funkcionalnost delicious.com-a, svojim skupom ponude i interfejsom najviše podseća na Flickr, i preciznije na Favorites funkciju pomenutog servisa.

Ideja se bazira na potrebi svih nas da na neki način zapamtimo neku fotku na koju smo naišli na Webu, zabeležimo njenu lokaciju i po potrebi joj se vratimo. Nadgradnja baze ogleda se u razmeni ovih ličnih baza fotografija i deljenje sa drugim zainteresovanim.

Da bi cela radnja bila olakšana, poput delicious.com-a i vi.sualize.us web servis prati odličan Firefox plug-in Visualizeus 0.5 koji omogućava da sliku sa neke webs tranice lako dodate u vašu selekcionu bazu desnim klikom i unosom eventualno dodatnih informacija uz fotku. Za sve je obezbeđena dobra RSS pokrivenost, pa tako moju selekciju i RSS feed možete videti ovde:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *