Navigaciono slepilo

Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

Svima koji se bave web produkcijom i dizajnom korisničkog interfejsa preporučio bih odličan tekst "Navigation blindness" Henrika Olsena u kome autor predočava činjenicu da uprkos velikom trudu dizajnera i programera koji ulažu u kreiranje što bolje navigacione šeme, posetioci najčešće ignorišu sve moguće vrste ponuđene navigacije i klikću prema sopstvenom nahođenju (najčešće koriste linkove na koje nalete u tekstu i dugme Back).

Autor u ovom napisu iznosi nekoliko teorija koje potkrepljuje odgovarajućim činjenicama i argumentima. Jedna od postavki govori da posetioci koriste neke sopstvene šeme navigacije koje su prvenstveno ciljno orijentisane. Nadalje, ovakav tip korisnika ignoriše uobičajene i standardne navigacione elemente, što zadaje ozbiljne probleme Web/UI dizajnerima.

Please follow and like us: